拡大

Mirosław Czech

Biography

Mirosław Czech (ur. 20 marca 1955 roku w Olsztynie) - organista,muzyk i kompozytor z zamiłowania, był nauczycielem muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Olsztynie.

Życiorys
Lata dzieciństwa spędził wraz z rodzicami i starszym bratem we wsi warmińskiej Kieźliny położonej niedaleko Olsztyna w gminie Dywity nad rzeką Wadąg.Po przesiedleniu się do miasta rodzice zapisali go do Społecznego Ogniska Muzycznego na naukę gry na akordeonie,gdzie edukacja trwała zaledwie 2 lata.Za namową nauczyciela skierowano go do szkoły muzycznej,aby tutaj mógł rozwijać swoje wrodzone zdolności artystyczne.Nauka w dwóch szkołach,podstawowej i muzycznej wymagała nieco więcej wysiłku,ciężar ten wzrastał w miarę upływu czasu,tym bardziej,że potem doszła nauka w średniej szkole zawodowej.
Koncert
Po zdobyciu dyplomu absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie wystąpili w olsztyńskiej filharmonii wykonując utwory Pucciniego,Bacha,Mozarta,Repnikowa,Moniuszki i innych.Koncert solistów reprezentowali: Bożena Dołżyk,Tomira Boehm,Teresa Nosewicz i Helena Siwek.Następnego dnia z towarzyszeniem orkiestry olsztyńskiej filharmonii pod batutą Jerzego Przybylskiego wystąpili: Mirosław Czech(akordeon),Marek Konstantynowicz, Aleksander Krusznicki,Anna i Jarosław Zastrożni oraz Krystyna Wołyniec i Krzysztof Drab.
Okres studiów
Po zaliczeniu egzaminów i otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na akordeonie rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie z Filią w Białymstoku na wydziale pedagogiczno-instrumentalnym oraz podjął pracę w szkole muzycznej w Olsztynie.Ze względu na zły stan zdrowia musiał przerwać studia na początku ostatniego roku,dopiero w późniejszym czasie jako dopełnienie swoich marzeń postanowił zdać dodatkowo egzamin dyplomowy dla eksternów na wydziale instrumentalnym w sekcji fortepianu w PSM II st.w Olsztynie.
Wyróżnienia i nagrody
W siódmym konkursie zespołów kameralnych szkół muzycznych II stopnia województw zachodnich i północnych pod przewodnictwem doc.Ludwika Kurkiewicza,który odbywał się we Wrocławiu( około roku 1976-77) uczestniczyły cztery zespoły z Olsztyna: trio fortepianowe,kwartet smyczkowy, kwintet akordeonowy i trio gitarowe.Pierwszy z nich zdobył I nagrodę za wykonanie utworu Haydna,drugi IV nagrodę za wykonanie Kwartetu smyczkowego Mozarta,oraz kwintet akordeonowy III nagrodą zdobytą ex aequo z zespołem z Poznania(Wśród utworów wykonywanych przez piątkę akordeonistów z Olsztyna znalazła się także kompozycja M.Czecha).Czwarty zespół trio gitarowe zdobył VI nagrodę ex aequo z duetem z Łodzi.
Twórczość
 Pośród różnych rodzajów form muzyki orkiestrowej występujących w twórczości M.Czecha oprócz symfonii istnieją jeszcze podobne do niej,jak sinfonia,symfonia polska,poemat symfoniczny i koncert na orkiestrę.W swoich utworach kompozytor posługuje się przeważnie tradycyjną harmonią,tylko w nielicznych kompozycjach zaznacza się nurt techniki współczesnej.

Most viewed music

Most listened to music

すべての楽譜

C

I

S